Administratorem danych osobowych jest Spółka MASCH TEAM PLUS Sp. z o.o. Sp.K. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000548651 adres ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa, NIP: 8513182772, REGON: 361027870.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do proponowania Państwu ofert pracy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu proponowania Państwu ofert pracy w charakterze opiekuna, a w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, dane będą przetwarzane również w celu wysyłki treści marketingowych lub kontaktu telefonicznego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • prawnie uzasadnione interesy spółki Masch Team Plus Sp. z o.o.S.K. polegające na realizacji działań marketingowych
  • Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podmioty współpracujące z naszą spółką oraz spoza naszej spółki, świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, logistyczne, które wspierają nas w naszej działalności. Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z proponowaniem ofert pracy lub realizowania celów marketingowych.
  • W przypadku wycofania danej zgody Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedawnienia roszczeń. Za wycofanie zgody uznajemy również brak zainteresowania naszą ofertą.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres : rekrutacja@maschteam.com lub drogą telefoniczną dzwoniąc na numer: +48 91 311 35 90, pisemnie lub osobiście w naszym biurze przy ul. Wacława Felczaka 20C, 71-417 Szczecin. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do właściwego organu ochrony danych osobowych.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji