Demencja to schorzenie, w którego przebiegu u pacjenta dochodzi do postępującego obniżenia sprawności umysłowej oraz osłabienia funkcji poznawczych i wykonawczych takich jak pamięć, myślenie lub rozumienie. Demencja dotyka przeważnie osoby powyżej 65. roku życia, a częstość jej występowania rośnie wraz z wiekiem.

Objawy:
* zaburzenia orientacji czasowo-przestrzennej
* trudności z uczeniem się i przyswajaniem nowych informacji
* obniżenie zdolności rozumienia;
* zapominanie imion lub nazw przedmiotów
* problemy z komunikacją, trudności w rozpoznawaniu mowy i zaburzenia wymowy
* zaburzenia snu

Przebieg choroby:
* Pierwszy etap
* Drugi etap
* Trzeci etap